Praktische informatie

 • Direct toegankelijkheid van fysiotherapie
  U kunt rechtstreek een afspraak met ons maken en als u aanvullend verzekerd bent wordt deze vergoed door uw zorgverzekeraar. U heeft geen verwijzing van de huisarts nodig, uiteraard mag dat wel.
  Directe toegang betekent ook dat u als patiënt/cliënt zelf kunt kiezen in welke fysiotherapiepraktijk u behandeld wilt worden. Bij ons kunt u ook kiezen door wie van ons u behandeld wilt worden.

 • Kwaliteit
  De fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk staan geregistreerd in het kwaliteitsregister van het KNGF.

 • Privacy
  De praktijk beschikt over behandelkamers waardoor uw privacy gewaarborgd wordt. Tijdens het lichamelijk onderzoek kan men u vragen zich gedeeltelijk uit te kleden. Indien u dit wenst zal de fysiotherapeut daarbij de behandelruimte verlaten.

 • Eigendommen
  De praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen.

 • Roken
  Binnen de gehele praktijk en andere ruimten in het gebouw geldt een rookverbod.