Contracten met verzekeraars

Wij hebben met zorgverzekeraars contracten afgesloten.
De behandelingen fysiotherapie en manuele therapie zoals die door ons worden uitgevoerd vallen onder de vergoeding fysiotherapie en worden meestal vergoed uit de aanvullende verzekering. Hoeveel behandelingen u vergoed krijgt hangt af van welke aanvullende verzekering u heeft afgesloten. U vindt dat in uw polisvoorwaarden onder fysiotherapie of onder paramedische zorg of beweegzorg.

Een aantal aandoeningen komen in aanmerking voor vergoeding vanuit de basisverzekering. Dit zijn de zogenaamde 'Chronische lijst-aandoeningen'. U vindt uitgebreid informatie onder het menu-item 'Vergoeding - Algemene informatie'
Zorg vergoed uit de aanvullende verzekering valt niet onder het jaarlijks verplicht eigen risico, behandelingen vanuit de basisverzekering in het kader van chronische aandoeningen vallen daar weer wel onder.