Particuliere tarieven

Particuliere tarieven zijn van toepassing als u niet voor vergoeding door uw verzekeraar in aanmerking komt.
Het kan zijn dat u geen aanvullende verzekering heeft afgesloten of toch wel, maar uw jaarlijks toegestane behandelingen al heeft gebruikt. In die gevallen krijgt u van ons een particuliere declaratie met de onderstaande tarieven:

Omschrijving code tarief
Alleen screening 1850 10,00
Intake na screening 1860 32,50
Screening en onderzoek 1864 45,00
Behandeling fysiotherapie 1000

€ 32,50

Behandeling met toeslag aan huis 1001 47,50
Behandeling met toeslag in inrichting 1002 42,50
Behandeling bij complexe meervoudige vragen 1700 49,50
Niet nagekomen afspraak ---- 25,00